11. SINIF ARAPÇA DERS NOTLARI

KELİME

Cümlenin en küçük anlamlı parçasına denir. Ahmed, kalem, ile gibi.

KELİME ÇEŞİTLERİ

Arapça’da kelimeler üçe ayrılır.

İsim: İnsan, hayvan, diğer varlıklar ve manalara ad olan kelimelere denir.

Bir kelimenin isim olduğunun işareti, başına elif lam ve harfi cer, sonuna tenvin gelmesidir.

İsim Çeşitleri

Özel isim: Ahmet Ali gibi yalnızca konulduğu kişi için kullanılırlar.

Cins isim: Aynı cinsten olan varlıkların adıdır. kalem, kağıt, adam, çocuk gibi.

Mana isimler: Varlıkların değil, mana ve kavraları ifade etmek için kullanılırlar: iman, İslam, sevinç, hüzün, kahramanlık, fikir, zikir, adalet gibi. Mastarlar da mana ismidir. Gelmek, gitmek, bakmak, sevmek gibi.

Sıfatlar, zamirler, işaret isimler, soru isimleri… isim çeşidi olarak sayılırlar.

Fiil: İş oluş hareketi ifade eden kelimelere denir.

Her fiilin zamanı ve yapanı bulunur.

Fiil Çeşitleri

Fiili Mazi:Geçmiş zamanda yapılan iş, oluş, harekete denir.

ketebe secede harece alime hasibe gibi

yazdı secde etti çıktı bildi sandı

Fiili Müzari: Şimdiki ve gelecek zamanda yapılan iş, oluş ve harekete denir.

Fiili mazinin başına eteyne harflerinden biri getirilerek yapılır.

yektübü yescüdü tahrucu alemü nahsibü gibi

yazıyor secde ediyor çıkarıyorsun biliyorum sanıyoruz

Emir Fiil: Bir şeyi yapmayı istemeği bildiren fiillere denir.

üktüb üscüd uhruc ilem ihsib

yaz secde et çık bil san

Harf /Edat: Tek başına bir anlam ifade etmeyip, cümle içinde bir manası olan kelimelere denir.

kad ala ila min bi

muhakkak üzerinde e-a doğru den ile

CÜMLE

İki ve daha fazla kelimeden oluşan, yargı bildiren, tam bir duygu ve düşünce bildiren söz öbeklerine cümle denir.

Ali doktordur Hava sıcaktır. Çocuk okula gitti Öğrenci soruyu cevaplandırdı.

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

Arap dilinde genel olarak iki çeşit cümle vardır.

1-İsim Cümlesi

2-Fiil Cümlesi

İSİM CÜMLESİ

İsimle başlayan cümlelere denir. Hüküm ifade eder. Mübteda haberden oluşur. Türkçeye genelde dır-dir, tır-tir diye tercüme edilir.

Hava sıcaktır. Okul temizdir. Bahçe güzeldir.

İsim Cümlesinin Ögeleri

Mübteda ve haber olmak üzere iki ögesi vardır.

İlim faydalıdır. Ali öğretmendir. Cadde kalabalıktır.

Mübteda: İsim cümlesinin ilk ögesidir. Hakkında hüküm veya haber verilir.

Kış soğuktur. Sabır güzeldir. İmtihan zordur.

—- ——- ———-

Haber: İsim cümlesinin ikinci ögesidir. Mübteda hakkında hüküm veya haber verir.

Mübtedaya nedir? sorususu sorulduğunda alınan cevap haberdir.

Kış soğuktur. Sabır güzeldir. İmtihan zordur.

———- ———- ———

Mübteda ve Haberin Özellikleri

Mübtedalar marife, haberler nekiredir.

Mübteda ve Haber 1-Müzekkerlik ve müenneslik 2-Müfred, müsenna ve cemilik yönünden birbirine uyum sağlarlar. Yani biri müzekker ise diğeri de müzekker, biri müennes ise diğeri de müennes olur.

—–

—–

—–

Haber Çeşitleri

Haber üç çeşittir.

1-Müfred: Tek isim şeklinde gelir. Sıfat veya muzafun ileyh alması müfred olmasını engel değildir.

Taksi güzeldir. Spor faydalıdır. Ağaç meyvelidir.

———- ———— ————-

Hurma meyveli ağaçtır. Otel odaları temiz olandır. Hikmetin başı Allah korkusudur.

——— —————– ————-

2-Şiphi Cümle: Harfi cer veya zarf şeklinde gelir.

Arkadaş yoldan öncedir. Öğrenciler sınıfın içindedir. Kalem masanın üstündedir.

———- ——– ————-

3-Cümle: İsim veya fiil cümlesi şeklinde gelirler.

Ev bahçesi geniştir. Türkiye sahilleri güzeldir. Elma tadı lezizdir.

——————– ——————— —————

İman kalpten fışkırır. Öğrenci ilmi sever. Doktor kitap okuyor.

——————- ———— —————

İNNE VE KARDEŞLERİ

MÜBTEDA HABERLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Paylaşmak Güzeldir