Bilâl’i Habeşî’nin Evliliği


Gençlik yıllarında köle olduğu için evlenemeyen Bilâl-i Habeşî, daha sonra davet mücadelesi ve İslamî hizmetleri nedeniyle evlenmedi. Yoğun faaliyetleri nedeniyle evliliğini uzunca bir süre erteledi. Onu yakından tanıyan Allah Resûlü (a.s.m), fırsat çıkınca evlenmesi için yardımcı oldu.

Bir gün Bükeyr oğullarından birkaç kişi Allah Resûlü’nü (a.s.m) ziyarete gitmişlerdi. Gelenler kızları Hind’i iyi biriyle evlendirmek istediklerini, bu konuda kendilerine yardımcı olmasını rica ettiler. Allah Resûlü (a.s.m) onları dinledikten sonra:

-Bilâl-i Habeşî ile evlendirmeye ne dersiniz? Bunu neden ona teklif etmiyorsunuz? diyerek kızları ile evlendirmeye teklif etti.

Kızlarını azatlı köle ile evlendirmek istemeyen Bükeyr oğulları, Efendimize olumsuz bir cevap vermek istemediler. Teklife herhangi bir karşılık vermeden geri döndüler. Bir süre sonra tekrar gidip aynı şeyleri tekrarladılar. Allah Resûlü (a.s.m) yine:

-Neden Bilâl-i Habeşî’ye teklif etmiyorsunuz? buyurarak tavsiyesini tekrarladı. Bükeyr oğulları yine cevap vermediler. İzin isteyip huzurundan ayrıldılar. Üçüncü kez geldiklerinde Allah Resûlü (s.a.v):

-Kardeşinizi neden cennet ehlinden olan biriyle evlendirmek istemiyorsunuz? buyurarak tereddüt etmelerine anlam veremediğine işaret etti. Allah Resûlü’nün (a.s.m) ısrarı karşısında yumuşayan Bükeyr oğulları, Bilâl-i Habeşî hakkında söylediği övgü dolu sözler üzerine:

-Tamam nikâhlayalım! diyerek Bilâl-i Habeşî’nin kızları ile evlenmesine razı oldular.1

Belli ki Bükeyr oğulları iyiliğin soy sopla değil, takva ile olduğu hakikatini hâlâ içlerine sindirememişlerdi. Yüzyıllardır yerleşen bir anlayışın kısa bir sürede kökünden kazınıp atılması elbette çok zordu. Bazı şeyler akılla kabul edilse de bilinç altından eski kolayca atılamıyor, hakikate teslim olunamıyordu.

Ailesinin aşamadığı şeyleri gelin adayı çoktan aşmıştı. Konudan haberdar oluğunda ailesinin tavrına çok üzüldü. Efendimizin tavsiyesi ile evlenmesine sevinen genç kız, ailesine müdahale ederek yaptıklarının hata olduğunu, bunu hemen düzeltmeleri gerektiğini söyledi.

Bilâl-i Habeşî olanları şöyle anlatıyor:

Hind Hanım ile evlenmek için ailesinin yanına gitmemden rahatsız olan kardeşleri bana zorluk çıkardılar. Sorunun büyümemesi için karşılık vermedim. Ne yapmam gerektiğini sormak için Allah Resûlü’nün (a.s.m) yanına gittim.

-Bükeyr oğulları beni çok üzdüler. Kız kardeşlerini istemeye gittiğimde bana engel çıkararak, rahatsız ettiler, dedim.

Allah Resûlü (a.s.m) yapılanları duyunca adamlara çok kızdı. Bükeyr oğullarına haber göndererek huzuru saadete çağırdı. Çağırının evlilik meselesi ile ilgili olduğunu anlayıp endişelenen adamlar, kız kardeşlerine kızdı:

-Senin yüzünden şu başımıza gelenlere bak! diye çıkıştılar. Bu vesile ile akrabalarının tavırlarından haberdar olan Hind Hanım:

–Allah Resûlü’nün (a.s.m) tavsiyesine rağmen Bilâl-i Habeşî ile evlenmeme nasıl engel olursunuz? diye sitem etti. Ardından:

-Sizi velilikten azlediyor, bütün yetkilerimi Allah Resûlü’ne (a.s.m) veriyorum. O beni kiminle evlendirmek isterse onun ile evleneceğim, diye çıkıştı.

Hatalarını anlayan Bükeyr oğulları Allah Resûlü’nün (a.s.m) yanına giderek özür dilediler. Hazırlıkları hızlı bir şekilde tamamlayıp Hind Hanım’ı Bilâl-i Habeşî ile evlendirdiler.2

1 İbn Sa’d, Tabakât, 3/237.

2 Kurtubî, Ahkâmü’l-Kur’ân, 8/610; İbn Manzûr, Muhtasar, 27/296.

Paylaşmak Güzeldir