REC’İ ŞEHİTLERİ

Hilal Kara ve Abdullah KaraŞehit Sahabeler0 Yorumlar

SEHIT SAHABILER SEHADET YILDIZLARI Hilal Kara & Abdullah Kara

Hüzeylî kabilesinden Süfyan b. Hâlid, Uhud savaşında Müslümanlar tarafından öldürülünce, çok öfkelenen akrabaları Müslümanlardan intikam almak için çare aramaya başladılar. Esir ticareti yapan Adel ve … Okumaya Devam Et

MÛTE ŞEHİTLERİ

Hilal Kara ve Abdullah KaraŞehit Sahabeler0 Yorumlar

SEHIT SAHABILER SEHADET YILDIZLARI Hilal Kara & Abdullah Kara

Cennette Tahtlarında Oturan Şehit Hâris b. Umeyr Mûte; Hudeybiye barış anlaşması ile başlayan inanılmaz mucizeler silsilesinin, İslam kahramanlarının destanlar yazdığı bir halkasıdır. Mûte; inancın, ümidin, hedefe kitlenmenin … Okumaya Devam Et

UHUD ŞEHİTLERİ

Hilal Kara ve Abdullah KaraŞehit Sahabeler3 Yorumlar

SEHIT SAHABILER SEHADET YILDIZLARI Hilal Kara & Abdullah Kara

Seyyid-i Şühedâ Hz. Hamza Allah Resulü’nün (a.s.m.) amcası Hz. Hamza, Efendimizden iki yıl önce dünyaya geldi. Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe Hatun’dan süt emdi. Allah Resulü (a.s.m.) … Okumaya Devam Et

BEDİR ŞEHİTLERİ

Hilal Kara ve Abdullah KaraŞehit Sahabeler0 Yorumlar

SEHIT SAHABILER SEHADET YILDIZLARI Hilal Kara & Abdullah Kara

Cihad Meydanındaki İlk Şehit Ubeyde b. Hâris Ubeyde b. Haris Allah Resulü’nün (a.s.m.) amcası Hâris ile Suheyle hanımın oğluydu. ­Efendimizden on yaş daha büyüktü. Muaviye, Avn, … Okumaya Devam Et