PEYGAMBER EFENDİMİZİN KİŞİSEL EŞYALARI

Hilal Kara ve Abdullah KaraPeygamberimize Özel Olanlar1 Comment

PEYGAMBERİMİZİN VÜCUT BAKIMINDA KULLANDIĞI KİŞİSEL EŞYALAR

Aynası

Görünümüne önem veren Allah Resûlü (a.s.m) evde ve seferde mutlaka ayna kullanırdı.1

Midleh adında bir aynası vardı.

Tarağı

Saçlarını taramaya özen gösteren Peygamber Efendimiz, onları genelde fil dişi tarağıyla tarardı.2 Saç ve sakalını taramadan önce su ile düzeltirdi.3

Sürmedanlığı

Peygamber Efendimizin kendine özel bir sürmedanlığı vardı. İçine sürme yapılan ismid taşını koyar, her gece yatarken üç kere sağ bir üç kere sol gözüne sürerdi.4

Koku Şişesi

Enes b. Mâlik Peygamber Efendimizin koku şişesinin olduğunu söylerdi.5

Su Kabı ve Bardakları

İbn Abbâs “Mısır kralının Allah Resûlü’ne (a.s.m) gönderdiği hediyeler arasında cam bir bardak vardı, derdi.”6

Peygamber Efendimizin bardaklarının birinin ismi Reyyân diğerinin ismi Müdebbib’di.

Taş Kapları

Peygamber Efendimizin Mideb ve Mihded isimlerinde iki tane oyma taş kabı vardı. Abdestini bu kaplardaki su ile alırdı.7

Leğen

Peygamber Efendimizin sıcak havalarda içinde başındaki kına ve ketmi yıkadığı bir leğeni vardı.8

Havlu

Peygamber Efendimizin abdest aldıktan sonra silinmek için havlu kullanırdı.9

PEYGAMBERİMİZİN BAZI DİĞER EŞYALARI

Asa ve Bastonları

Asaya dayanarak yürümek peygamber ahlakından olduğunu söyleyen İbn Abbâs: “Allah Resûlü (a.s.m) asaya dayanarak yürür, sahabilerine (muhtemelen yaşlı olanlara) de bu şekilde yapmalarını tavsiye ederdi, derdi.”10

Kemerleri

Peygamber Efendimizin kılıcını bağladığı deri bir kemeri vardı. Üç halkalı olan kemerin halkaları ve tokası gümüştü. Ortası deri olan kemer, Efendimizin mevlası Ebû Râfi’de bulunur, kılıç kuşanacağı zaman alıp takardı.11

Miğferleri

Peygamber Efendimizin silahlarından biri de miğferdi. Mekke Fethi sırasında başına taktığı miğfer demirdi.12

Müveşşi’ ve Sebûğ adında iki miğferinin olduğu söylenir.

Ayrıca Kaynukâ oğulları savaşında Zû Şebû adında bir miğferin ganimet olarak alındığı kaydedilir.13

Kalkanları

Peygamber Efendimizin Futuk, Müveccir ve Zelûk adında üç kalkanı mevcuttu. Onlardan birinin üzerinde kartal, diğerinin üzerinde koç başı resmi bulunurdu. Resimlerden rahatsız olan Efendimiz, onları sildirdi.14

Harbeleri ve Mızrakları

Peygamber Efendimizin Müsrâ, Münsenî ve Anze adında üç mızrağı ve Habeş kralının hediye ettiği bir harbesi vardı.15

Mızrakları

Peygamber Efendimizin beş mızrağı vardı.

Mesvâ, Şenûnî, Kâfûr; Üçü de Kaynukâ ganimetlerden elde edildi.

Şenûnî isimli mızrak gümüştü. Beşinci mızrağın ismi Müsnâ’ydı.19

Harbileri /Kısa Mızrakları

Peygamber Efendimizin Kuba’ /Neba’, Beyzâ ve Anze adında üç harbisi vardı. Beyzâ biraz uzundu.16

Yayları

Peygamber Efendimizin geneli kayın ağacından yapılan altı yayı vardı.

Revhâ, Safrâ, Şevhât veya Beyzâ, isimli üç yayı Kaynukâ oğulları kuşatmasında ele geçirildi.17

Ketûm; Uhud savaşına giderken yanına aldığı yaydır.18 Ve Zevrâ

Sadakları

Peygamber Efendimizin Kafûr isminde bir sadağı /ok torbası vardı.20

Fustâtlar /Çadırlar

Seferlerde mola yerlerinde veya savaş meydanlarında Peygamber Efendimiz için kıl ve deri çadırlar kurulurdu. Bahsedilen çadırların kırk kişiye yakın insanı aldığı rivayet edilir.21 İtikaf veya yaralıların tedavisinde de çadır kurulurdu.

Râyeler /Bayraklar

İslam ordusunun bayrağı kare şeklindeydi. Siyah beyaz çizgili yünden mamul hırkadan yapılır, Ukâb olarak adlandırılırdı.22

Livâlar /Sancaklar

Efendimiz, İslam ordusunun sancağını beyaz, bayrağını siyah renkte bezden yapardı.23 Sancak üzerinde “La ilahe illallah Muhammedün Resulullah yazılırdı.24

1 Ebû Yalâ, Müsned, 2611; Taberânî, Kebîr, 10/314; Beyhakî, Şuab, 4/111; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 519; İbn Seyyidinnas, Nuru’l-Uyûn, 67

2 İbn Sad, Tabâkat, 1/484; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/75

3 Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 528

4 Tirmizî, 1757; İbn Mace, 3495; Müsned, 1/354; İbn Sad, Tabakat, 1/484; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 515; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/87

5 Ebû Dâvud, 4162; İbn Sad, Tabakat, 1/399; Tirmizî, Şemâil, 216; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/102

6 İbn Mâce, 3435; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 689

7 İbn Manzûr, Muhtasar, 366; İbn Seyyidinnas, Nuru’l-Uyûn, 115

8 İbn Manzûr, Muhtasar, 366; İbn Seyyidinnas, Nuru’l-Uyûn, 115

9 İbn Seyyidinnas, Nuru’l-Uyûn, 116

10 Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 757

11 Vakıdî, Megâzî, 1/251; İbn Cemâa, Sire, 126; İbn Manzûr, Muhtasar, 365; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/158; İbn Seyyidinâs, Uyûnu’l-Eser, 2/286

12 Buhârî, 3044; Müslim, Hac, 450; Ebû Dâvud, 2685; Tirmizî, 1693; Şemâil, 113; Nesâî, 5/200; Muvatta, 1/247; İbn Mâce, 2805; Begavî, Şerhu Sünne, 3/399; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 419; Makrîzî, İmtâ, 7/149

13 Vakıdî, Megâzî, 1/178; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/149; İbn Mibred, Şecere, 158; İbn Seyyidinâs, Uyûnu’l-Eser, 2/287

14 İbn Sad, Tabâkat, 1/489; İbn Ebû Şeybe, Musannef, 6/72; Taberânî; Kebîr, 3/178; İbn Kayyım, Zâdu’l-Meâd, 1/131; İbn Cemâa, Sire, 126; İbn Manzûr, Muhtasar, 2/352; İbn Seyyidinâs, Uyûnu’l-Eser, 2/287; Nuru’l-Uyûn, 110; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/153; İbn Mibred, Şecere, 157

15 Buhari, Salat, 90; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 403; İbn Cemâa, Sire, 126; İbn Manzûr, Muhtasar, 365

16 Buharî, İyd, 972; Müslim, Salat, 245; Ebû Dâvud, Salat, 102; İbn Mâce, 1305; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 433; Makrîzî, İmtâ, 7/154; İbn Mibred, Şecere, 157

17 Suyûfu’r-Resûl, Muhammed Hasan, 174

18 Vakıdî, Megâzî, 1/242; İbn Sad, Tabâkat, 1/489; İbn Kayyım, Zâdu’l-Meâd, 1/131; İbn Cemâa, Sire, 125; İbn Manzûr, Muhtasar, 2/352; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/149; İbn Mibred, Şecere, 158

19 İbn Sad, Tabâkat, 1/489; Safedî, Vâfî, 1/91; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/152; İbn Mibred, Şecere, 158

20 İbn Manzûr, Muhtasar, 365

21 Buhârî, 6528; Müslim, İman, 377; Ebû Dâvud, 520; Tirmizî, 2547; Nesâî, 1/290; İbn Mâce, 3074; Müsned, 1/386; Darımî, 2/44; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 441

22 Ebû Dâvud, 2591; Tirmizî, Cihad, 1680; İbn Ebû Şeybe, Musannef, 33592; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 425; Makrîzî, İmtâ, 7/161

23 Tirmizî, 1681; İbn Mâce, 2818; Taberânî, Kebîr, 1161; Beyhakî, Kübrâ; 6/362; Hâkim, Müstedrek, 2/105; Ebû Şeyh, Ahlakı Nebi, 421

24 Tirmizî, Cihad, 1680; Makrîzî, İmtâu’l-Esmâ, 7/161

Paylaşmak Güzeldir
  PEYGAMBER EFENDİMİZİN ELBİSELERİ

One Comment on “PEYGAMBER EFENDİMİZİN KİŞİSEL EŞYALARI”

  1. Pingback: Esma-i Hüsna ve yıldızları isimlendirmek ﴾ Vukûfiyet ﴿

Bir Cevap Yazın